عاقل ایران تروریست تروریستی لاریجانی تروریست ها

عاقل: ایران تروریست تروریستی لاریجانی تروریست ها علی لاریجانی مجلس شورای اسلامی اخبار سیاست خارجی

گت بلاگز اخبار سیاسی و اجتماعی اصلاح طلبان هنگامی که با اعتدالگرایان ائتلاف کردند،خودشان را از انزوا نجات دادند / محمدهاشمی

محمدهاشمی در مصاحبه با روزنامه شرق به عنوان ائتلاف اصلاح طلبان و اعتدالگرایان پرداخته است.

اصلاح طلبان هنگامی که با اعتدالگرایان ائتلاف کردند،خودشان را از انزوا نجات دادند / محمدهاشمی

محمدهاشمی:اصلاح طلبان هنگامی که با اعتدالگرایان ائتلاف کردند،خودشان را از انزوا نجات دادند

عبارات مهم : سياسي

محمدهاشمی در مصاحبه با روزنامه شرق به عنوان ائتلاف اصلاح طلبان و اعتدالگرایان پرداخته است.

اصلاح طلبان هنگامی که با اعتدالگرایان ائتلاف کردند،خودشان را از انزوا نجات دادند / محمدهاشمی

بخشی از این مصاحبه را می خوانید:

پس از روي كار آمدن دولت دوازدهم و چينش كابينه نوعي آرامش نسبي در فضاي سياسي كشور به وجود آمده هست. مخالفان دولت نيز كمتر به نقد و تخريب دولت مي پردازند. اين مساله برگرفته از چه اتفاقات و مذاكراتي است؟ آيا تركيب كابينه در كاهش نقد و تخريب اصولگرايان به دولت موثر بوده است؟

محمدهاشمی در مصاحبه با روزنامه شرق به عنوان ائتلاف اصلاح طلبان و اعتدالگرایان پرداخته است.

من تصور نمي كنم چيزي پشت پرده باشد. تخريب هاي قبل از انتخابات به خاطر شرايط همان وقت بود. وقتي كه انتخابات تمام شد و آن نتيجه مطلوب براي اصولگرايان و مخالفان حاصل نشد، ديدند تخريب فايده اي ندارد. همچنين رهبري و برخي از مسوولان توصيه هايي داشتند مبني بر اينكه حالا انتخابات تمام شده است و وقت آن است كه مسوولان كشور دست به دست هم دهند و مشكلات كشور را حل كنند. اينها عواملي است كه باعث ايجاد آرامش نسبي در جامعه شده است است و كساني كه در گذشته دولت را تخريب مي كردند، كمتر به تخريب و متشنج كردن فضاي سياسي روي مي آورند.

آيا روحاني بعد از انتخابات و راي اعتماد كابينه از اصلاح طلبان فاصله گرفته است؟برخي اصلاح طلبان گفته اند كه روحاني در ايام انتخابات نزديكي بيشتري به اصلاح طلبان داشت تا بعد از آن. شما اين ارزيابي را قبول داريد؟

من چنين برداشتي ندارم. رابطه آقاي روحاني با اصلاح طلبان همچون پيش از انتخابات است.

آيا در حال حاضر اصولگرايان در حال آسيب شناسي خود هستند و از اين رو كمتر به نقد و تخريب دولت مي پردازند يا خير؟

اصلاح طلبان هنگامی که با اعتدالگرایان ائتلاف کردند،خودشان را از انزوا نجات دادند / محمدهاشمی

من از درون جريان اصولگرا اطلاعي ندارم. بايد از خودشان بپرسيد.

آقاي حجاريان طي تحليلي گفته بود كه بعد از انتخابات همه با هم كنار آمده اند. شما نيز چنين تحليلي داريد؟

شرايط قبل از انتخابات با شرايط بعد از آن متفاوت هست. آرامش نسبي اي كه امروز شكل گرفته ناشي از همين مساله است كه وضعيت امروز نسبت به قبل از انتخابات تفاوت كرده است.

محمدهاشمی در مصاحبه با روزنامه شرق به عنوان ائتلاف اصلاح طلبان و اعتدالگرایان پرداخته است.

اين شرايط بعد از انتخابات رياست جمهوري يازدهم برقرار نبود. آن وقت جريان اصولگرايي بعد از انتخابات هم به نقد و تخريب دولت ادامه دادند. شرايط امروز آیا متفاوت است؟

دليلش همان مساله اي است كه پيش تر اشاره شد.

اصلاح طلبان هنگامی که با اعتدالگرایان ائتلاف کردند،خودشان را از انزوا نجات دادند / محمدهاشمی

بحث توليد، معاش مردم، بيكاري و مشكلاتي كه در حوزه هاي اقتصادي و اجتماعي وجود دارد، امروز مهم ترين مباحثي است كه دولت بايد به آنها بپردازد. ضرورت زيادي وجود دارد كه دولت نسبت به اين دو مساله و نسبت به پرسشها فرهنگي جامعه توجه ويژه داشته باشد. امروز شرايط براي اهل فرهنگ چندان مطلوب نيست. البته به لحاظ فرهنگي دولت تنها مسوول نيست و نهادها و شرکت هاي ديگري هستند كه بايد براي اصلاح شرايط همراهي با دولت داشته باشند. در پرسشها اجتماعي هم همين گونه هست. در حوزه اقتصادي عمده مسووليت به عهده دولت هست. حتي بخش خصوصي هم كه در كنار دولت است نيازمند به کمک هاي دولت هست. در حوزه اقتصادي مردم از دولت توقع اصلاح معيشت خود را دارند.

به اهميت رسيدگي دولت به پرسشها اقتصادي اشاره كرديد. آيا تيم اقتصادي دولت دوازدهم توانايي برطرف مشكلات را دارد؟

من آشنایی درستي از تيم اقتصادي دولت ندارم. بايد منتظر بمانيم و عملكرد دولت در اين زمينه را ببينيم.

برخي از شخصيت هاي اصلاح طلب در مورد ائتلاف اصلاح طلبان با اعتدالگرايان نظرات مختلفي را مطرح كرده اند. مجموعا عده اي معتقدند كه اين ائتلاف بايد خاتمه پيدا كند و اصلاح طلبان در انتخابات ٩٨ با تمام ظرفيت خودشان به ميدان بيايند. عده اي هم مي گويند كه خطر بالقوه تندرو ها همچنان پابرجاست و اين الزام را به وجود مي آورد كه به ائتلاف با اعتدالگرايان ادامه دهند. شما كدام يك از اين دو ايده را قبول داريد؟

با توجه به تجاربي كه در چند انتخابات اخير داشتيم، اگر نشانه جريان هاي سياسي از شركت در انتخابات پيروزي باشد، بايد با يك جريان ديگر ائتلاف كند. اگر نشانه ارزش غير از پيروزي در انتخابات باشد و فقط بخواهند جريان ارزش را وزن كشي كنند، مورد نیاز نيست كه به ائتلاف رو بياورند. اگر بخواهند در انتخابات وزن و پايگاه خود را در اجتماع بسنجند، در اين صورت مي توانند به تنهايي در انتخابات حاضر شوند. براي پيروز شدن جز ائتلاف راهي ندارند.

بر اين اساس شما ائتلاف با اعتدالگرايان را ضروري مي دانيد؟

اين مساله بستگي به نشانه جناح ها دارد. ممكن است نشانه جناحي پيروزي نباشد و بخواهد وزن كشي كند. اگر نشانه پيروزي داشته باشد جز ائتلاف راه ديگري ندارد.

چه ويژگي هاي مثبتي براي ائتلافي كه در چند انتخابات گذشته امتحان شد، قايل هستيد؟ آيا ضرري براي جريان داشت؟

ضرري نداشته هست. ائتلاف با اعتدالگرايان باعث شد تا جريان اصلاح طلب از انزواي سياسي بيرون بيايد و وارد صحنه شود. موجب شد تا تعدادي نماينده در مجلس شوراي اسلامي و دولت داشته باشد. بنابراين نه تنها ضرري نداشت بلكه سود و منفعت زيادي براي جريان اصلاحات در پي داشته هست. جريان اصلاحات اگر ائتلاف نمي كرد هيچگاه به جايگاه امروزش نمي رسيد.

يعني شما معتقديد كه ائتلاف اصلاح طلبان و ميانه روها همچنان به نفع جريان اصلاح طلبي است؟

بله. واقعا اگر ائتلاف نمي شد اصلاح طلبان مي توانستند به اين راحتي ها از انزوا خارج شوند؟نبايد گمان كنند چون تندروها از قدرت ارزش كاسته شده است بعد نوبت به وزن كشي سياسي هست. پاشنه آشيل اصلاح طلبان تفرقه و پايان دادن به همكاري هاي سياسي ارزش با اعتدال گرايان و اصولگرايان ميانه رو هست. البته اين به معناي آن نيست كه اعتدال گرايان هم مي توانند بدون حمايت و همكاري با اصلاح طلبان موفق شوند. بي ترديد ميانه روهاي اصولگرا و اعتدال گرايان هم براي تثبيت موقعيت خود نيازمند اصلاح طلبان هستند. همكاري اين سه جناح و اعتدال گرايي مي تواند تندروها را از مديريت كشور دور نگه دارد.

واژه های کلیدی: سياسي | انتخابات | اصلاح طلب | اصلاح طلبان | اخبار سیاسی و اجتماعی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs