عاقل ایران تروریست تروریستی لاریجانی تروریست ها

عاقل: ایران تروریست تروریستی لاریجانی تروریست ها علی لاریجانی مجلس شورای اسلامی اخبار سیاست خارجی

گت بلاگز اخبار پزشکی روند سلامت زنان از ۲۷ سال قبل منفی شده است است

مطالعه محققان نشان می دهد سلامت زنان از سال ۱۹۹۰ به بعد بدتر شده است است درحالیکه سلامت مردان اصلاح یافته است. 

روند سلامت زنان از ۲۷ سال قبل منفی شده است است

روند سلامت زنان از ۲۷ سال قبل منفی شده است است

عبارات مهم : سلامت

مطالعه محققان نشان می دهد سلامت زنان از سال ۱۹۹۰ به بعد بدتر شده است است درحالیکه سلامت مردان اصلاح یافته هست.

به گزارش مهر، محققان دانشگاه اومه سوئد به بررسی روند سلامت زنان و مردان ۲۵ تا ۳۴ سال بین سال های ۱۹۹۰ تا ۲۰۱۴ پرداختند و گزارشات آنها در مورد خودشان را بررسی کردند.

روند سلامت زنان از ۲۷ سال قبل منفی شده است است

براساس خودگزارش دهی زنان در سال ۱۹۹۰، ۸.۵ درصد زنان سلامت خود را بد توصیه کرده بودند، در حالیکه در سال ۲۰۱۴، ۲۰ درصد زنان سلامت ارزش گزارش داده بودند.

در مقابل، بخش بزرگی از مردان در آخر مطالعه در مقایسه با ابتدای مطالعه، سلامت خود را به مراتب بهتر توصیف کرده بودند.

مطالعه محققان نشان می دهد سلامت زنان از سال ۱۹۹۰ به بعد بدتر شده است است درحالیکه سلامت مردان اصلاح یافته است. 

آنیکا فورسن، سرپرست تیم تحقیق، در این باره می گوید: «در سال های اخیر این بحث عمومی وجود دارد که بروز بیماری و ناخوشی در بین زنان زیاد کردن یافته هست. حال مطالعه ما نشان می دهد که روند وخامت سلامت در بین زنان جوان وجود دارد.»

محققان این مطالعه، پاسخ ۱۸۱۱ فرد شرکت کننده در شمال سوئد را در یک نظرسنجی بلندمدت بررسی کردند.

نتایج نشان داد شمار زیادی از شرکت کنندگان تحت مطالعه دارای مسئله چاقی، اضطراب و نارضایتی بودند. همزمان تعداد زیادی از زنان و مردان دارای میزان اوج فعالیت فیزیکی به مرور وقت زیاد کردن یافتند.

روند سلامت زنان از ۲۷ سال قبل منفی شده است است

به گفته محققان، دلایل احتمالی ایجاد روند منفی سلامت در بین زنان جوان عبارتند از:

– شرایط کاری سخت تر در تخصص های مرتبط با زنان نظیر بخش مواظبت و درمان

مطالعه محققان نشان می دهد سلامت زنان از سال ۱۹۹۰ به بعد بدتر شده است است درحالیکه سلامت مردان اصلاح یافته است. 

– زیاد کردن خطر فرسایش شغلی (اختلال خستگی مرتبط با استرس)

– عدم تساوی در زندگی شخصی فرد

روند سلامت زنان از ۲۷ سال قبل منفی شده است است

– خشونت مردان علیه زنان

به گفته محققان، بعضی از عوامل موثر احتمالی در ایجاد روند مثبت سلامت در بین مردان عبارتند از:

-در بازار کار مردان همچنان از زنان ارزش بیشتری دارند حتی اگر سطح تحصیلاتش پایین تر باشد.

– مسئولیت یکسان تر در قبال فرزندان و خانواده به نفع سلامت مردان است.

واژه های کلیدی: سلامت | مردان | محققان | مطالعه | اخبار پزشکی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs